• Trần Thảo Uyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0358388570
  • Email:
   cherry.tnvn@gmail.com
 • Dương Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0377574526
  • Email:
   thuythuydhsptn.97@gmail.com
 • Trần Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0963944633
  • Email:
   tranthaomncaythi@gmail.com
 • Phạm Thị Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0974808729
  • Email:
   phamthai1971@gmail.com
 • Lê Văn Sáu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986339293
  • Email:
   lesau110979@gmail.com
 • Nguyễn Thị Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0359581079
  • Email:
   trinhthehieu2509@gmail.com
 • Dương Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0988271335
  • Email:
   huegautruc196@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0968163550
  • Email:
   hongct1985@gmail.com
 • Triệu Thị Đỏ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0973834216
  • Email:
   trieuhoamaido@gmail.com
 • Nguyễn Thị Chín
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ xã hội
  • Điện thoại:
   02803821318
  • Email:
   chinmanh78@gmail.com