Hội thi giáo viên làm tổng phụ trách đội TNTP Hồ Chí Minh giỏi huyện Đồng Hỷ năm học 2020 – 2021